Nazovite nas: +385 21 659 202 | E-mail: green-island@eko-adria-solta.com

fgvtour


  • Na internetskoj stranici: www.immo.eko-adria-solta.com prezentiran je najveći dio objekata koje su nam vlasnici ponudili na prodaju.

  • U slučaju uspješnog posredovanja kupac isplaćuje agenciji naknadu za posredovanje u visini 2% na ugovorenu kupoprodajnu cijenu. Naknada nije sadržana u cijenama navedenim na našoj web stranici.

  • Agencija će ulagati maksimalne napore da prikaže kupcu realnu sliku stanja, bez pretjerivanja ili skrivanja činjenica. Iako smo sve podatke brižljivo provjerili, odgovornost o istinitosti podataka snosi vlasnik, koji nam je sve podatke dao i u konačnici pregledao na stranici. Agencija je svaku nekretninu razgledala, tako da je rizik za kupca gotovo isključen.

  • Klijent postavlja upit agenciji za određeni objekt, grupu objekata ili navodi svoje želje bez obzira na našu ponudu. Mi ćemo se maksimalno potruditi da nađemo objekt koji najbolje odgovara Vašim željama.

  • Agencija sa vlasnicima utvrđuje detalje i dogovara sa klijentom termin za pregled objekata na terenu.

  • Klijent, tj. potencijalni kupac pismeno potvrđuje da je o objektu doznao posredovanjem agencije, te da je primio na znanje da u slučaju kupoprodaje kupac agenciji isplaćuje posredničku naknadu.

  • U slučaju da je klijent zaposlenik ili vlasnik druge pravne osobe ili zastupa kao privatna osoba drugu privatnu ili pravnu osobu, dužan je osobno našoj agenciji isplatiti posredničku naknadu ako dođe do kupoprodaje objekta o kojem je doznao od nas.